Med Bergen Båtdelering ønsker vi å gjøre kystfriluftslivet tilgjengelig for flere, samtidig som vi bevarer og sprer kunnskapen om bruk og behandling av tradisjonsbåter. Medlemmene i deleringen har felles ansvar for vedlikehold og bevaring av båtene. Ved å dele på kostnadene, vil flere få gleden av å ferdes på fjorden med årer, seil eller motor. Antall båter i deleringen avhenger av hvor mange aktive medlemmer vi er. 

Oversikt over båter i deleringen (2022):

Tre oselvere, (robåter)
To strandebarmere, (robåter)
Nordlandsfæring, (kan roes og seiles)
Nordlandsbåt, (kan roes og seiles)
En oselver med spriseil
En hardangerseksæring (robåt)
En oselverseksæring (kan roes og seiles)
Tre rekreasjonskajakker
Kano
 

Regler for medlemskap i Bergen Båtdelering (BB) 2022:

• Meld deg inn i Forbundet KYSTEN på www.kysten.no (kr 500/250, hovedmedlem/ungdom) – velg Sandviken kystlag! Send en epost til aina.matre@museumvest.no og rita.grotte@museumvest.no når dette er gjort.

• Du vil få tilsendt en «BB faktura» på kr 500 fra Sandviken kystlag, som dekker havneleie, og materiell til vedlikehold/reparasjon av båtene.

• Vi møtes på kystlagskvelder onsdager fra kl 18 (Sandviksboder 15-17), hvor vi har felles arbeid og bruk av båter, men medlemmer kan når som helst ta en arbeidsøkt eller bruke båtene.

• Før utlån må medlemmer være kvalifisert for bruk av det enkelte fartøy. Alle må i tillegg gjennom en internopplæring i bruk av båten, fortøyning og fendring. Opplæringen gjøres på onsdagskvelder, eller etter avtale med båtfadder.

• Bestilling av båtene gjøres via facebook-gruppen, Bergen Båtdelering. Be om tilgang til gruppen! (Dette er en lukket gruppe. Du får tilgang når kystlags-kontingent og BB faktura er betalt). Oppgi tidspunkt (fra – til kl.) du vil bruke båten. Har du ikke facebook-konto kan du enten kontakte båtfadder, eller bestille båt hos Norges Fiskerimuseum, Sandviksboder 23, i museets åpningstid.

• Vi tar ikke inn nye medlemmer i båtdeleringen i skoleferien mellom 20.juni-23.august. I denne perioden kan robåter leies hos Norges fiskerimuseum, eller du kan delta på båtturer sammen med kystlagsmedlemmer onsdager fra kl. 18.

• Tidspunkt for bruk av våre båter er daglig mellom kl 07-23, men perioden kan forlenges etter avtale med båtfadder, (evt til aina.matre@museumvest.no).  Husk å bruke lanterne når det er mørkt!

  Ved bruk av kajakker må alltid to padle sammen.

• Medlemmer må ha sin egen redningsvest. Det er påbudt å bruke redningsvest i våre båter.

• Barn under 16 år, må ha følge av voksen i båten. 

• Båtfører skal være edru / ikke ruspåvirket ved føring av våre båter.

• Alle som bruker båtene må delta i vedlikeholdsarbeid på båtene - minst fire arbeidsøkter ila året (onsdagskveld eller etter avtale med båtfadder).

• Evt. skader på båtene rapporteres til båtfadder, og egenandel ifm forsikringssaker må dekkes av det enkelte medlem som påførte skaden.

• Båtene har faste plasser, og skal etter bruk tilbake på rett plass, fortøyes og fendres. Båten og utstyr skal rengjøres, evt. repareres.

• Årene er i naust som låses med kode som kun gis ut til medlemmer! Etter bruk skal årene tilbake på plass, og døren låses.

• Innskuddet og medlemspengene gir ikke eierandel i båtene, men bruksrett. Pengene kan ikke kreves tilbake ved eventuell utmelding.


For mer informasjon om Båtdeleringen, båter og båtfaddere, følg oss på Facebook - Sandviken kystlag,
eller kom på kystlagskvelder onsdager fra kl 18! Adr; Sandviksboder 15-17, 5035 Bergen